2022-01-25 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
herb_100x100

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Krystian Świtała zam. Rożental.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.