2021-05-13 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aspirant pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
herb_100x100

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Monika Piechowska zamieszkała w Wocławach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.