Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Jaszczyk zam. w Cedry Małe.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja ds. naboru stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę o pracy na wskazanym stanowisku.