Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.

Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Kryteria, wg których można starać się o przyznanie dodatku:

  • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym netto,
  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym netto.

UWAGA!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego można otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022.

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO:

  • gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
  • gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

  • gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

WAŻNE!!!

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe tylko wówczas, gdy złożyłeś deklarację do centralnej ewidencji emisyjności budynków (link tutaj), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Szczegółowe informacje, w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (serwis zewnętrzny)

Wnioski będą przyjmowane elektronicznie oraz w formie tradycyjnej przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, pokój nr 2.

INFORMACJE UDZIELANE SĄ POD NR TELEFONU 58-355-68-64 oraz 58-355-68-65.

Zobacz: Najczęściej zadawane pytania

 

Do pobrania:

- Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy

- Kliknij tutaj, aby pobrać wskazówki, jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

 

 dodatek oslonowy ulotka