Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król, uprzejmie informuje, że Bank Żywności w Tczewie, organizuje  w dniu 13.07.2023 r. o godzinie 9:00 szkolenie, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Koźlinach, w ramach programu POPŻ 2021 PLUS.

POPŻ

Temat szkoleń to: aktywizacja zawodowa

Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.