POPŻ2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020” będzie wydawana żywność dla zakwalifikowanych od początku projektu mieszkańców gminy w Suchym Dębie.

Paczki będą wydawane w godzinach 10.00 - 12.00, począwszy od dnia 16.09.2021 roku, w Remizie Strażackiej w Koźlinach.

Prosimy o zabranie ze sobą reklamówek na żywność.