PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020
MRiPS EU FP

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020” będzie wydawana żywność dla uprawnionych mieszkańców gminy Suchym Dębie.
Osoby chętne do otrzymania takiej pomocy i spełniające kryteria dochodowe (dochód na osobę w rodzinie: 1.161,60 zł oraz dochód dla osoby samotnej: 1.542,20 zł) proszone są o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańskiej 17A w godzinach 7.30 do 15.30 (w środy od 8.00 do 17.00)  z zaświadczeniem o uzyskanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wnioski (marzec 2021)

Wnioski można składać do 16 kwietnia 2021 r.