2021-03-11 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
herb_100x100

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Anna Świątek zamieszkała w Pruszczu Gdańskim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.