Projekty ze środków UE oraz funduszy krajowych

Jakość wody

Wniosek o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie:

  • osobiście przy ul. Gdańskiej 17A
  • przez platformę ePUAP: /GOPSSUCHYDAB/SkrytkaESP   (LINK)

Wniosek trzeba złożyć na prawidłowym druku.

Pobierz druk wniosku w formie elektronicznej, natomiast w wersji papierowej – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przypominamy podstawowe informacje o dodatku węglowym zawarte w projekcie ustawy:

Komu będzie przysługiwał?

Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza
  • trzon kuchenny
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego).

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ile wyniesie dodatek?

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł. Będzie przyznawany jednorazowo.

Do kiedy można będzie składać wnioski?

Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego ma upłynąć 30 listopada 2022.

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

 woda scieki Czyste powietrzeMEDICAL MEDYCYNA wfosigw ldr-trzy-krajobrazy