Click on the slide!

90-te urodziny Pani Marii Łuckiej

20 sierpnia 2014 r. jubileusz 90 urodzin obchodziła Pani Maria Łucka mieszkanka Koźlin. Z tej…

więcej...
Click on the slide!

98 urodziny Pani Antoniny Szwed

Dnia 18 sierpnia 2014 r. jubileusz 98 urodzin obchodziła najstarsza mieszkanka naszej gminy, Pani Antonina…

więcej...
Click on the slide!

Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w piłce nożnej

W minioną niedzielę na stadionie w Trąbkach Wielkich odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w piłce…

więcej...
Click on the slide!

Sukces książki o historii Suchego Dębu

  Miło nam poinformować, że wydana niedawno nakładem Urzędu Gminy książka: „Zarys dziejów Gminy Suchy Dąb na żuławach…

więcej...
Click on the slide!

IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Patrick Cup 2014 (FILM) (RADIO)

  Zakończył się IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Patrick Cup 2014 o Puchar Starosty Gdańskiego. więcej...

Click on the slide!

Wicemistrzynie Coca Cola Cup 2014

Młode piłkarki z naszej gminy zagrały w wielkim finale turnieju Coca Cola Cup który odbył się…

więcej...
Click on the slide!

Premiera książki "Zarys Dziejów Gminy Suchy Dąb" (FILM)

W dniu 12 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie autorskie z Panem Dariuszem Dolatowskim – autorem…

więcej...
Click on the slide!

Diamentowe, brylantowe i złote gody

Podczas obrad sesji Rady Gminy Suchy Dąb w dniu 10 czerwca 2014 roku Pani Wójt Barbara…

więcej...
Click on the slide!

Podziękowanie KGW w Suchym Dębie

Koło Gospodyń Wiejskich w Suchym Dębie składa serdecznie podziękowanie dla sponsorów, darczyńców i wszystkich ludzi wielkiego serca,…

więcej...
Click on the slide!

Wielkie udostępnienie ruin w Steblewie - Historia w murach zaklęta (FILM)

W sobotę w dniu 17 maja 2014 r. w ramach Nocy Muzeów,  Radni i Wójt Gminy…

więcej...
 

bip

mapa_gminy_sd

ePUAP

czystosc

2014-09-01 Podsumowanie Powiatowego etapu konkusu Piękna Wieś 2014
powiat gdanski

W dniu 29 sierpnia 2014 r., na sesji Rady Powiatu Gdańskiego, odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego etapu konkursu Piękna Wieś 2014.
Nagrody Laureatom wręczał Starosta Gdański – Cezary Bieniasz-Krzywiec oraz Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego- Kazimierz Kloka.
Konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku ma na celu ochronę i poprawę wartości krajobrazu przyrodniczego pomorskich wsi. Propaguje również aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia oraz poprawie jego estetyki.
Więcej

 
2014-09-01 ARiMR zaprasza do składania aktualizacji wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"
arimr Od 5 września do 3 listopada 2014 roku można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach  regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji  Modernizacji Rolnictwa wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Takie wnioski aktualizacyjne mogą składać osoby, które spełniają następujące dwa warunki. Po pierwsze ubiegały się o wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" w czasie naborów prowadzonych przez ARiMR w 2011, 2012 i 2013 roku i wówczas nie dostały pomocy z powodu braku środków, to znaczy znajdują się na "białej" części ostatnio opublikowanych na stronie Agencji  list wojewódzkich  określających kolejność przysługiwania dofinansowania w poszczególnych naborach. Po drugie natomiast, nie otrzymały bądź nie otrzymają z ARiMR do 4 września 2014 roku  informacji o odmowie przyznania im pomocy finansowej z tego działania. Nie złożenie wniosku aktualizacyjnego w tym terminie oznacza, że taka osoba zostanie wykluczona z przyznania pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".więcej
 
2014-08-28 Zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2014 r. (1.09.2014)
herb_100x100 Przyjmowanie wniosków za II półrocze 2014 r.

 

od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r.  (pok. 17A) 

               Wniosek do pobrania tutaj          alt

 
2014-08-28 Komputerowe badanie wzroku (2.09.2014)
oko

Serdecznie zapraszamy na komputerowe badanie wzroku w dniu 2 września 2014 r. w Ośrodku Zdrowia, ul. Gdańska 32 w Suchym Dębie w godzinach 9:00 do 12:00 dla Mieszkańców gminy. Zapisy w Ośrodku Zdrowia pod nr tel. 58 6828616 lub osobiście.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-tego roku życia)

 
2014-08-27 Mammobus w Twojej miejscowości! Zbadałaś się już? Zachęć przyjaciółkę!
mammobus

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli  jesteś w grupie, która już się przebadała,  bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

Mammografię można będzie wykonać  w mammobusach, które odwiedzą:  

• Pruszcz Gdański – 15 i 16 września przy Urzędzie Miejskim, ul. Grunwaldzka 20
• Cedry Wielkie – 17 września przy Urzędzie Gminy, ul. Płażyńskiego 16
• Pszczółki – 19 września przy Ośrodku Zdrowia, ul. Sportowa 1B
• Zaskoczyn (Trąbki Wielkie) – 22 września przy domu opieki społecznej, Zaskoczyn 11
• Kolbudy – 23 września przy Urzędzie Gminy, Staromłyńska 1
• Przywidz – 24 września przy Zespole Szkół, ul. Szkolna 1 więcej

 
2014-08-22 Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku (RDOŚ-Gd-WOO.070.7.2014.ER.1)
godlo

RDOŚ w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wpływie dokumentacji:

Ekspertyza zgodności Projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku" w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięć na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowe Dyrektywy Wodnej.  więcej

 

 
2014-08-22 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody, pozyskiwania środków pozabudżetowych, rolnictwa w wymiarze pełnego etatu
herb_100x100

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska,
b) znajomość obsługi komputera,
c) znajomość przepisów ustawy o:
- ochronie środowiska, ochronie przyrody, Prawo zamówień publicznych, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
2. Wymagania dodatkowe:
d) doświadczenie zawodowe, minimum 3 lata, w tym 1 rok w jednostkach samorządu terytorialnego,
e) prawo jazdy kat. B. więcej

 
2014-08-22 Od września odblaski obowiązkowe
godlo

Od 31 sierpnia pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, będzie miał obowiązek używania elementów odblaskowych. To efekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, które wchodzi w życie z końcem miesiąca. Osobom, które nie dostosują się do przepisów grozi mandat od 20 do 500 złotych.

Przypomnijmy, że dotychczas „odblaskowy” obowiązek dotyczył tylko dzieci poniżej 15. roku życia. Projektodawcy uzasadniają, że koszty wyposażenia w odblaski są bardzo niskie, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków - znacznie wyższe i trudne do oszacowania.

 

 
2014-08-20 Wyprawka szkolna 2014/2015
herb 100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb, zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024) informuje, że wstępny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 8 września 2014 r. więcej

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników (ZS w Suchym Dębie)

 
2014-08-18 Nabór wniosków na stypendium socjalne na rok szkolny 2014/2015
herb_100x100

Urząd Gminy w Suchym Dębie ogłasza nabór wniosków na stypendium socjalne na rok szkolny 2014/2015.
Termin składania wniosków do 15 września 2014 r.
Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, pokój nr 12 oraz poniżej.
Szczegółowych informacji dotyczących warunków przyznania stypendium oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy oraz pod nr tel.: 58 6828620 wew. 39

Do pobrania:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 
2014-08-13 UWAGA! Wielkie zmiany w gospodarce wodno-ściekowej - aktualizacja
herb_100x100

 Szanowni Mieszkańcy:

1. Mając na celu poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej oraz stworzenie warunków do jej dalszego rozwoju, Gmina postanowiła przekazać gospodarkę wodno-ściekową w zarząd firmie zewnętrznej.

2. Począwszy od 1 lipca 2014 r. stopniowo firma ECOL-UNICON Sp. z o. o. przejmuje dotychczasowe obowiązki gminy w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, pracy oczyszczalni ścieków, usuwania awarii oraz dostarczania wody i odbioru ścieków z terenu gminy Suchy Dąb.

3. W najbliższym czasie otrzymają/otrzymali Państwo wypowiedzenia umów na wodę i odprowadzanie ścieków zawartych z Urzędem Gminy. Obowiązywać będzie nowa umowa zawarta z firmą koncesyjną.

4. Informujemy, że mieszkańcy sami odpowiadają za zbiorniki bezodpływowe (szamba), do których odprowadzane są nieczystości z ich nieruchomości.

5. Każdy mieszkaniec gminy Suchy Dąb obowiązany jest do podpisania umowy na odbiór nieczystości płynnych z firmą, która posiada odpowiednie zezwolenie.

6. Wykaz firm, które odbierają nieczystości z terenu Gminy:

  • ZUK WEMA Sp. z o. o., ul. Tczewska 31, Kolnik, tel. 58 6839196
  • SITA PÓŁNOC Sp. z o. o., ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45, tel. 695405559
  • Roboty Ziemne Wodociągowo-Kanałowe Transport Utrzymanie Dróg Lucjan Skobieś, Koźliny 118, tel. 602196212

7. Przypominamy, że nielegalne pobieranie wody z hydrantów będzie traktowane jako kradzież. Sprawność hydrantów jest niezwykle ważna dla ochrony przeciwpożarowej.


Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr telefonu: 58 682 86 20 lub w Firmie ECOL-UNICON Sp. z o. o. pod nr telefonu: 58 300 14 18.
Różnego rodzaju awarie należy zgłaszać do nowego zarządcy pod numer telefonu: 58 6839196 (telefon całodobowy).

Do pobrania: Wzór umowy wod-kan, Regulamin

 
2014-08-12 Bezpłatne powiadomienia SMSem z gminy
herb_100x100

Chcesz bezpłatnie otrzymywać ważne informacje z Gminy Suchy Dąb bezpośrednio na swój telefon?
Kliknij tutaj oraz wypełnij wymagane pola, aby dołączyć do systemu powiadamiania SMS.

więcej(Liczba zarejestrowanych numerów: 296, stan na dzień 2014-08-20)

 
2014-08-11 Nowe godziny funkcjonowania Filii Urzędu Pocztowego Pszczółki w Suchym Dębie
poczta1

poniedziałki 9:15 - 15:15

wtorki - piątki 8:45 - 14:45

soboty nieczynny

 
2014-08-08 Nowy wzór dowodu osobistego
MSW

Od 1 stycznia 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.

Po 1 stycznia 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. więcej

 
2014-08-05 turystyczny.powiat-gdanski.pl
turystyczny.powiat-gdanski.pl

W przystępnej i nowoczesnej formie prezentujemy Wam najciekawsze atrakcje, zróżnicowane szlaki rowerowe oraz pełną ofertę gastronomiczną i noclegową w jednym miejscu. 10 opisanych szlaków rowerowych, blisko 350 km tras, ponad 200 fotografii, interaktywne panoramy sferyczne, bieżące informacje ze świata sportu i kultury – wszystko to pozwoli Ci lepiej poznać uroki naszej małej ojczyzny.

Zachęcamy do korzystania z forum, na którym macie okazję poznać osoby, z którymi łączą Was wspólne zainteresowania i chęć aktywnego spędzania czasu w powiecie gdańskim. więcej

 

 
2014-08-04 Biuro Obsługi Klienta ds. wodno-kanalizacyjnych
herb_100x100

Biuro Obsługi Klienta ds. wodno-kanalizacyjnych
(znajduje się w budynku Straży Pożarnej w Suchym Dębie, dawna siedziba Policji)


czynne w godzinach 9:00 - 15:00

 

 
2014-07-31 Kolejna fala fałszywych faktur: Netia, T-Mobile i Allegro
kon

Od początku wakacji liczne osoby dostały pocztą elektroniczną wiadomości zawierające rzekomo faktury i wezwania do zapłaty. Do Vectry, UPC i Allegro doliczyć możemy kolejne. Przestępcy podszywają się także pod InPost, Pocztę Polską, Netię, T-Mobile, a nawet firmę kurierską – DHL.
Maile przypominają oczywiście wiadomości, jakie zwykle otrzymują klienci czy abonenci danej firmy, z tym że trafiają one także do osób z danymi firmami niezwiązanych. Podszywając się pod Allegro przestępcy rozsyłają między innymi złośliwe oprogramowanie, spakowane w archiwum ZIP, podobnie jak miało to miejsce w mailach udających faktury UPC. Ciekawszą formą ataku jest jednak wiadomość łudząco podobna do tej, jaką otrzymują użytkownicy portalu aukcyjnego, jeśli nie dokonają wpłaty na czas. Od oryginalnej różni się między innymi brakiem odnośnika do informacji o wpłacie, brakiem imienia użytkownika i oczywiście numerem konta bankowego – to po prawej bynajmniej do PayU nie należy i pod żadnym pozorem nie należy przelewać na nie pieniędzy.więcej

 

 
2014-07-31 Decyzja Wójta Gminy Suchy Dąb - Przebudowa stacji pomp nr 27 Wróblewo
herb_100x100

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia więcej

 
2014-07-31 Uwaga mikroprzedsiębiorcy: Nabór ogłoszony
trzy krajobrazy

Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza nabór wniosków na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W ramach naboru odbywają się dwa konkursy:

konkurs tematyczny:
Budowa lub wyposażenie obiektów na obszarze LSR służących działalności związanej z poprawą zdrowia” więcej

konkurs ogólny:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw więcej

 
2014-07-29 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r nr 102 poz. 651) oraz na podstawie Zarządzenia Nr OB.0050.222.2013 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 02.07.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy, stanowiących własność Gminy Suchy Dąb i Zarządzenia Wójta Gminy Suchy Dąb Nr OB. 0050. 230. 2013 z dnia 07.08.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb.więcej

 
2014-07-16 Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Dąb - Przebudowa stacji pomp nr 27 Wróblewo
herb_100x100

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej

Obwieszczenie postanowienia więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego więcej

 
2014-07-11 Remont Obrońców Wybrzeża i Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim
pruszcz gdanski

To ważna informacja dla kierowców, oraz mieszkańców Pruszcza i Juszkowa. W ostatnim tygodniu lipca Starostwo Powiatu Gdańskiego, rozpocznie kompleksowy remont ulicy Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim. 
- Remont obejmie cały ciąg pieszy i jezdny, od ul. Wojska Polskiego, w Pruszczu Gdańskim, do torów w Juszkowie. Na terenie miasta wymienione zostaną wszystkie instalacje podziemne. Od nowa zbudowane zostaną także chodniki i położona zostanie zupełnie nowa nawierzchnia – mówi Wicestarosta Powiatu Gdańskiego, Marian Cichon. – Remont ulicy odbywać się będzie etapami a fragment Obrońców Wybrzeża – od ul. Wojska Polskiego do Cichej, będzie wyłączony z ruchu. Zapewnimy jedynie dojazd do posesji. Obowiązywać będą objazdy i nowy rozkład jazdy autobusów.
Zakończenie prac przy ul. Obrońców Wybrzeża zbiegnie się z rozpoczęciem remontu ostatniego fragmentu ulicy Raciborskiego, od mostku na Kanale Raduni, do bloków i przychodni zdrowia.
- Roboty rozpoczną się jesienią. Oprócz nowej konstrukcji drogi, takiej samej jak w górnej części ul. Raciborskiego, planujemy remont chodników, budowę zatok autobusowych, a w odpowiedzi na postulaty Pruszczan, naprzeciw budynku przychodni wybudujemy parking – dodaje Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Jerzy Świs.

 
2014-07-10 Zostań dawcą szpiku
DKMS

Kocham życie, zwierzęta – wszystko, co mnie otacza. Zawsze byłam osobą o ogromnym sercu, pomagającą innym. Teraz to ja proszę o pomoc – to apel Pauli, mamy 6-letniego chłopca, cierpiącej na ostrą białaczkę szpikową. Na apel - poprzez fundację DKMS Polska - odpowiedział Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski, prosząc współpracowników ze wszystkich pomorskich służb o pomoc. Ten apel kierujemy również do mieszkańców Pomorskiego. Pomóżmy uratować czyjeś życie. więcej

 
2014-07-09 VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”
Fundacja BGK

 Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczyna nabór wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 8 lat  mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Można wygrać dotacje w wysokości od 3 do 10 tys. zł na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym  projektem (do 10% kwoty dofinansowania),  porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania. więcej

 
2014-07-09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Henryka Samuszewskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów oraz punktu zbierania i przetwarzania odpadów - w miejscowości Suchy Dąb przy ul. Gdańskiej 56a. więcej

 
2014-07-07 Ministerstwo Finansów nie pobiera opłat za rejestrację w CRP KEP
MinF

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP. więcej

 

 
2014-07-03 Odpisy z ksiąg wieczystych przez internet
godlo

 Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dwie nowe usługi, które umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ksiąg wieczystych z możliwością wydruku ich odpisu oraz do elektronicznego Krajowego Rejestru Karnego. Za pomocą internetu będzie można otrzymać odpis z księgi wieczystej w formie pliku PDF. Po wydrukowaniu będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd.

1 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości - od tego dnia po dokonaniu opłaty, pobierzemy ze strony internetowej plik PDF, z odpisem księgi wieczystej. Po wydrukowaniu, ma moc dokumentu, o wartości tradycyjnego odpisu.  

więcej

 

 
2014-07-03 Karty parkingowe dla niepełnosprawnych - nowe zasady
godlo

Od 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej lub siedzibę placówki (wykaz zespołów poniżej).

Ważne: 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.  więcej

 

 
2014-06-25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice
WFOSIGWWG

Zadanie obejmowało budowę zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) w miejscowości Suchy Dąb i Osice.
W ramach tej inwestycji wykonano 12.446,36 mb, kanalizacji grawitacyjnej oraz 7335,82 mb kanalizacji tłocznej. W zakres zadania wchodziła także budowa 12 przepompowni sieciowych oraz 15 przepompowni przydomowych. Bezpośredni efekt ekologiczny to podłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej 202 budynków w miejscowościach Suchy Dąb i Osice i skierowania ścieków do biologicznego oczyszczenia realizowanego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie.
Ilość ścieków to średnio 139,45 m3/d, które pochodzą od 1125 mieszkańców Suchego Dębu i Osic. Zadanie zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku.

 
2014-06-23 Ruszyły dwie bezpłatne e-usługi: Historia Pojazdu i Bezpieczny Autobus
MSW

Zgodnie z zapowiedzią, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło dwie e-usługi, które pozwolą on-line sprawdzić informacje o pojazdach oraz autobusach. Obie udostępnione usługi są bezpłatne.

Historia Pojazdu www.historiapojazdu.gov.pl

Bezpieczny Autobus www.bezpiecznyautobus.gov.pl (przykładowo można sprawdzić autobus szkolny, nr rej. GDA6A06)

 
2014-06-23 Sprzęt za sprzęt
mammobus

Reprezentujesz klub sportowy, chcesz dostać od nas profesjonalne stroje, piłki, elementy treningowe? Nic prostszego! Wystarczy, że zorganizujesz w swojej okolicy zbiórkę zużytego elektrosprzętu, a Fundacja Zaraz Wracam nagrodzi Wasze wysiłki i inicjatywę potrzebnymi Wam gadżetami czy artykułami sportowymi! Bo warto być eko! więcej

 
2014-06-23 Karta Dużej Rodziny
KartaDuzejRodziny

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.2).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. więcej

 
2014-06-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - koncesja na usługi
herb_100x100

Gmina Suchy Dąb (zwana dalej Koncesjodawcą) na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o koncesji, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty złożonej przez:

Ecol-Unicon Sp. z o.o.
ul. Równa 2
80-067 Gdańsk

szacowany poziom stawek taryfowych w okresie obowiązywania umowy: 9,59 zł
zadeklarowany termin wykonania niezbędnych inwestycji: do 31.12.2014 r.więcej

 
2014-06-09 Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Aglomeracji Suchy Dąb w miejscowości Grabiny-Zameczek w Gminie Suchy Dąb wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie
herb_100x100

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciawięcej


Obwieszczenie decyzjiwięcej

 
2014-06-09 Bezpłatne wsparcie dla beneficjentów
minrol

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że z dniem 9 czerwca 2014 roku rozpoczynają pracę Zespoły Eksperckie przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, których zadaniem będzie wsparcie wnioskodawców i beneficjentów korzystających ze środków WPR. Eksperci będą udzielać nieodpłatnej pomocy w zakresie korzystania ze wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz rynku owoców i warzyw. wiecej

 
2014-05-29 VI  EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU - Sprawozdanie
federacjalogo

KALENDARIUM WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Formularz zgłoszenia (gminy)

SPRAWOZDANIE

TEST COOPERA

Galeria zdjęć: Turniej BOCCE, Turniej PIŁKI NOŻNEJ, TEST COOPERA

 
2014-05-26 Dyżury pracownika PODR
podr Dyżur pracownika Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w każdy poniedziałek w godz. 9:00-13:00. Pomoc w wypełnianiu wniosków odpłatna.
 
2014-05-12 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb w roku 2013
herb_100x100

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399, 1593) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. więcej

 
2014-05-09 STOP PRZEMOCY! - w Gminie Suchy Dąb
stop przemocy

Ustawa z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje podmioty zobowiązane do podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”. W wyniku nowelizacji tej ustawy w 2010 r. do policjantów i pracowników socjalnych dołączeni zostali członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suchym Dębie, powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Suchy Dąb  Nr  96.2011 z  dnia 22 listopada 2011 r. ma służyć rozwiązywaniu problemów osób doświadczających przemocy a także motywować do zmiany postaw osoby stosujące przemoc, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych środków i rozwiązań prawnych. Główną ideą przyświecającą powołaniu  zespołu jest budowa i koordynacja sieci współpracy różnych instytucji publicznych, służb oraz podmiotów pozarządowych działających m.in. w obszarze pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia z których każda posiada możliwości reagowania w sytuacji wystąpienia zjawiska przemocy domowej.

W związku z powyższym Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno-edukacyjny pod hasłem „Lekarzu reaguj na przemoc”. Jest on adresowany do pracowników ochrony zdrowia i ma na celu wzmocnienie ich udziału w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. poprzez podnoszenie kompetencji dotyczących rozmowy z pacjentem doznającym przemocy, rozpoznawania przemocy, uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”.więcej

 
2014-05-08 Inwestycja gazowa w Gminie Suchy Dąb
pgnig

PGNiG S.A. Pomorski Oddział Handlowy w Gdańsku uprzejmie informuje, iż na terenie Gminy Suchy Dąb, Polska Spółka Gazownictwa  sp. z o.o. realizuje projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich związane z budową dystrybucyjnej sieci gazowej oraz przyłączaniem odbiorców. Zakończenie inwestycji na terenie gminy planowane jest w 2015 roku. więcej

 
2014-05-08 Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy
wup gda

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 22 października 2014 r. na uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego.
Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe:

I stopnia – laptop,
II stopnia – tablet,
III stopnia – cyfrowy aparat fotograficzny.

Fragmenty prac laureatów, za zgodą autorów, zostaną opublikowane na łamach biuletynu „Kurs na pracę”, wydawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, a także zamieszczone na stronie internetowej www.wup.gdansk.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 października 2014 r.
więcej

 
2014-03-18 Punkt konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w Gminnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie, z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień.
Szczegółowe informacje na temat działalności Punktu Konsultacyjnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A, nr tel. 58 682 86 82

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska

 
2014-01-24 Przesyłki sądowe i prokuratorskie odbierzemy w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym, Lipczyński Jan, ul. Gdańska 29 w Suchym Dębie
herb_100x100

Od 1 stycznia tego roku Poczta Polska nie dostarcza już przesyłek sądowych i prokuratorskich. Przegrała przetarg z niezależnym operatorem - Polską Grupą Pocztową (PGP) - i to on przynajmniej przez najbliższe dwa lata będzie dostarczał m.in. wezwania na rozprawy. To rewolucyjna zmiana na polskim rynku usług pocztowych.
Do tej pory wszystkie urzędowe pisma dostarczali nam listonosze Poczty Polskiej, a kiedy nie zastali nas w domu, zostawiali w skrzynce awizo, z którym udawaliśmy się do naszego urzędu pocztowego. Teraz miejsce odbioru listów z prokuratur i sądów nie będzie już tak oczywiste.
Dzięki porozumieniu PGP z InPostem i RUCH-em, to w placówkach tych firm, będziemy odbierać list np. zwezwaniem na przesłuchanie (jeżeli ich kurier nie zastanie nas w domu i nie dostarczy nam przesyłki osobiście). Na pozostawionym w skrzynce awizo będzie podany dokładny adres miejsca, do którego mamy się udać. Przeważnie będzie to najbliższy miejscu zamieszkania kiosk lub punkt InPost (które najczęściej funkcjonują w różnego rodzaju sklepach) (źródło: Dziennik Polski)

W przypadku Gminy Suchy Dąb ww. przesyłki będą do odbioru w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym, Lipczyński Jan, ul. Gdańska 29, 83-022 Suchy Dąb (tylko w przypadku, gdy kurier nie zastanie nas w domu i nie dostarczy nam przesyłki osobiście).
Sklep czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 21:00. 

 
2013-12-18 Zakaz spalania w instalacjach grzewczych budynków jakichkolwiek odpadów
herb_100x100 Wójt Gminy Suchy Dąb przypomina, że zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Dąb przyjętego uchwałą nr XXVI/219/2012 Rady Gminy Suchy Dąb z 28 grudnia 2012 roku zabrania się mieszkańcom spalania w instalacjach grzewczych budynków jakichkolwiek odpadów.
 
2013-12-13 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
herb_100x100

Pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada  kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w  przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami. więcej
 
2013-10-14 Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Pruszczu Gdańskim
pruszcz gdanski

Z inicjatywy Burmistrza Pruszcza Gdańskiego i Fundacji Familijny Gdańsk od 1 października 2013 r. zostanie uruchomiony w Pruszczu Gdańskim Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych
i Informacji Obywatelskiej. (PLAKAT)

Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu obywateli do porad prawnych i informacji obywatelskich, jak również upowszechnienie wiedzy o przysługujących im  prawach.

                  Zapraszamy wszystkich tych, których nie stać na odpłatną pomoc prawną.Więcej

 
2013-07-10 Sprawdź czy Twój paszport jest gotowy do odbioru
MSW

Co roku podczas wakacji wzrasta liczba osób, które zgłaszają się do urzędów, aby otrzymać nowy paszport. Na stronie www.paszporty.msw.gov.pl można sprawdzić czy paszport jest już gotowy do odbioru. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że od połowy stycznia paszport możemy wyrobić u dowolnego wojewody na terenie całego kraju. więcej

 
2013-03-11 Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
herb 100x100

Przypominamy o wynikającym z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) obowiązku dokonywania wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Nie uiszczenie opłaty rocznej w terminie do 31 marca 2013 r. spowoduje naliczenie odsetek na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Suchy Dąb lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Suchy Dąb - Bank Spółdzielczy Pszczółki

Nr 11 8337 0001 0000 1690 2000 0002

Użytkownik wieczysty może również na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), złożyć wniosek do Wójta Gminy Suchy Dąb o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Wniosek musi być złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, a termin nie może przekraczać danego roku kalendarzowego.

 
2013-02-21   Pomoc lekarska i pielęgniarska w nocy, w soboty, w niedziele i w święta
medical

Od dnia 1 marca 2013 r. świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze: powiat gdański będą realizowane przez:

Zespół Opieki Zdrowotnej
"MEDICAL" sp. z o. o.
Ośrodek Zdrowia
ul. Sportowa 1b                                    ul. Wojska Polskiego 16
83-032 Pszczółki                                   83-022 Pruszcz Gdański
tel. 58 682 91 55                                   tel. 58 773 30 03więcej

 
2012-03-19 Bezpłatna infolinia onkologiczna
ptpo Telefonując pod bezpłatny numer 800 08 01 64, będzie można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących choroby nowotworowej, które wahamy się zadać w rozmowie z lekarzem w cztery oczy. Wolontariusze, obsługujący pierwszą tego typu infolinię onkologiczną w regionie, nie tylko podtrzymają na duchu, ale też udzielą wielu praktycznych informacji o profilaktyce nowotworowej, miejscach wykonywania badań czy możliwościach uzyskania pomocy psychologa. Więcej
 
2011-12-16 Uchwała Rady Powiatu Gdańskiego
powiat_gdanski

Uchwała XIII/78/2011

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych na parkingu strzeżonym Więcej

 
 
 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny