Click on the slide!

I Kongres Młodzieżowych Rad Pomorza

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Radni Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb uczestniczyli w I…

więcej...
Click on the slide!

Pierwszy Dzień Wiosny w Koźlinach - 21 marca 2016 r.

W Szkole Podstawowej w Koźlinach dzieci radośnie uczciły Pierwszy Dzień Wiosny i pożegnały odchodzącą zimę. Rano…

więcej...
Click on the slide!

I Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb

W dniu 21 marca 2016 roku odbyło się I Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb. Młodzi…

więcej...
Click on the slide!

IV Turniej Gry w Warcaby o Puchar Wójta Gminy Suchy Dąb

19 marca 2016 roku w Zespole Szkół w Suchym Dębie rozegrano IV Gminny Turniej Gry w…

więcej...
Click on the slide!

VI sesja popularnonaukowa w Zespole Szkół w Suchym Dębie

W sobotę 12 marca 2016 r. w Zespole Szkół w Suchym Dębie odbyła się VI sesja…

więcej...
Click on the slide!

Tak bawiły się Panie w Krzywym Kole z okazji Dnia Kobiet

Dzięki takim sponsorom jak:Sołtys, Rada Sołecka, Teresa Owoc, Anna i Piotr Sasnal,…

więcej...
Click on the slide!

Spotkanie z poezją ks. Krzysztofa Zdrojewskiego (FILM)

W świetlicy w Steblewie miał miejsce wieczór autorski księdza Krzysztofa Zdrojewskiego. Autor jest proboszczem parafii pw.…

więcej...
Click on the slide!

Dzień Seniora 2016 (FILM)

28 stycznia b.r. w Dworze Żuławskim w Grabinach-Zameczku odbyła się wyjątkowa uroczystość - „Dzień Seniora”. Ten…

więcej...
Click on the slide!

Spotkanie z regionalistą Kazimierzem Czeczotko

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku odbyło się spotkanie Kazimierza Czeczotko z miłośnikami Żuław Gdańskich, a w szczególności…

więcej...
 

BIP

mapa_gminy_sd

ePUAP

500+

status nowego dowodu

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy (GN.6840.05.2016) (10.05.2016)więcej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% przelewem, w terminie do 05 maja 2016 r.

 
2016-04-29 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb za rok 2015
herb_100x100

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z dnia 2016.02.29) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. więcej

 
2015-04-25 Punkt Obsługi Klienta (POK) ds. wodno-kanalizacyjnych - w dniu 2 maja nieczynny
ecol-unicon

Uwaga, w dniu 2 maja 2016 r. POK nieczynny

 
2015-04-25 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - rzepak ozimy, pszenica ozima
piorin

Agrofag: Słodyszek rzepakowy, Roślina: Rzepak ozimywięcej

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Roślina: Pszenica ozimawięcej

Agrofag: Łamliwość źdźbła zbóż i traw, Roślina: Pszenica ozima wiecej

 
2016-04-21 Pomorska debata o edukacji: Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole? (09.05.2016)
kuratorium oswiaty w gdansku

Wojewoda Pomorski oraz Pomorski Kurator Oświaty zapraszają na pomorską debatę o edukacji: Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole?
Debata, w której uczestniczyć będzie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, odbędzie się 9 maja 2016 r. na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Jana Bażyńskiego 4, Wydział Nauk Społecznych sala 205, w godz. 10.00 - 15.00.
Spotkaniu, realizowanemu z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej w ramach ogólnopolskiej debaty Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana, przyświeca idea wspólnej dyskusji służącej wypracowaniu dobrej zmiany w edukacji.
więcej

 
2016-04-21 Wspieraj uczciwą konkurencję. Dołącz do akcji „Popieram loterię”
administracja podatkowa

W ramach Narodowej Loterii Paragonowej Ministerstwo Finansów inicjuje akcję dla przedsiębiorców i instytucji, które cenią uczciwość w interesach. Warto aby wszyscy, którzy działają na jasnych zasadach, bo zależy im na budowaniu zdrowej konkurencji, popierali Narodową Loterię Paragonową.więcej

 
2016-04-15 Listy z kolejnością przysługiwania pomocy młodym rolnikom oraz wsparcia na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN opublikowane
arimr

Już wiadomo kto z młodych rolników, ubiegających się o wsparcie w 2015 roku, może liczyć na otrzymanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Przypomnijmy, że wnioski o taką pomoc złożyło od 20 sierpnia do 16 września 2015 roku 3313 osób. Po złagodzeniu w marcu br. przez ministra rolnictwa zasad przyznawania wsparcia  młodym rolnikom, pracownicy ARiMR mogli zweryfikować złożone w 2015 roku wnioski i sporządzić listy określające kolejność przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach. Dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie przyznawania premii młodym rolnikom, wsparcie uzyska dodatkowo ok. 400 osób, które przed złagodzeniem przepisów nie miały na to szans. Co istotne, dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów wystarczy pieniędzy.więcej

 
2016-04-14 ARiMR zaprasza do składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. (16.05.2016)
arimr

Od 15 marca można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski wraz z załącznikami do 16 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. Jeżeli rolnik pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności związanych do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie  mógł złożyć korektę lub uzupełnienie do wniosku bez żadnych konsekwencji finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane po tym terminie spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany dokonane we wniosku lub załączniku graficznym dokonane po 10 czerwca nie będą uwzględnianie.więcej

Do pobrania: komunikat

 
2016-04-13 Lista oferentów zakwalifikowanych do części niejawnej przetargu na najem lokalu

herb_100x100

W wyniku wstępnej oceny dokonanej w dniu 7 kwietnia 2016 r. w trakcie przetargu jawnego Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Nr OB.0050.110.2016 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - stwierdziła, że oferta:

           Zespołu Opieki Zdrowotnej MEDICAL Sp. z o. o. ul. Parkowa 12, 83-113 Turze więcej

 
2016-04-13 Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli

herb_100x100

Szanowni Mieszkańcy! Urząd Gminy w Suchym Dębie informuje, że zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt:
Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna 1)
Kto narusza powyższy zakaz podlega karze aresztu albo grzywny. W razie popełnienia wykroczenia, można orzec nawiązkę w wysokości do 1 000,00 zł 2)  
Psy wałęsające się po okolicy zostaną odłowione na koszt właścicieli 3)

1) art. 10a pkt 3
2) art. 37 pkt 1 i 4
3) art. 33 a pkt 3 ppkt 2

 
2016-04-12 Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Suchy Dąb

herb_100x100

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Wojewoda Pomorski decyzją nr 51/1/2016 powołał Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Suchy Dąb spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w okresie od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 r.
W skład Komisji wchodzą:
1. Przedstawiciel Urzędu Gminy – Celina Kowalska
2. Przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Maciej Górski
3. Przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej – Marian Kowalski
4. Przedstawiciel Urzędu Gminy – Grażyna Holender
Zadaniem Komisji jest oszacowanie zakresu wysokości strat spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Szacunek strat dokonuje się na wniosek osób fizycznych i prawnych prowadzących gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej, ubiegających się o kredyty bankowe na wznowienie produkcji rolnej oraz odtwarzanie środków trwałych z dopłatą do ich oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub innych form pomocy Państwa przewidzianych w przypadku strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

 
2016-04-12 Znaleziono psa - szukamy właściciela
pies

Bardzo młoda suczka. Czarna z białym krawatem i skarpetkami na tylnych łapkach. Ma czerwoną obróżkę.
Drobna, niewielka. Płochliwa, ale po złapaniu jest łagodna. Błąkała się w okolicach wsi Koźliny.
Pilnie szukamy właściciela lub nowego właściciela, by nie trafiła do schroniska.
Prosimy o kontakt pod nr tel. 58 6828620 wew. 45.więcej

 
2015-04-11 Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży
MEN

Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa to główny cel zmian w przepisach dotyczących opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych.
Wprowadzone zmiany dotyczą także organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży wpłyną na podniesienie wiedzy i umiejętności, niezbędnych w czasie pracy kierownikowi i wychowawcy wypoczynku.
Przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) weszły w życie od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) weszły w życie od 6 kwietnia 2016 r. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
więcej

 
2015-04-11 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - rzepak ozimy
piorin

Agrofag: Chowacz brukwiaczek, Roślina: Rzepak ozimywięcej

Agrofag: Chowacz czterozębny, Roślina: Rzepak ozimywięcej

 
2016-04-07 OBWIESZCZENIE - „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Aglomeracji Suchy Dąb w miejscowości Krzywe Koło w Gminie Suchy Dąb” (OP.6220.1.3.2016)
herb_100x100

Obwieszczeniewięcej OP.6220.1.3.2016

 
2016-04-07 Nie wypalaj traw! Grożą za to kary i cofnięcie dopłat bezpośrednich
Pozar

Nadeszła wiosna, temperatury są coraz wyższe. Na łąkach widać wyschnięte, martwe trawy, które w wielu miejscach mogą być celowo podpalane.  Niektórzy uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się takich śmieci, a nawet dopatrują się w takim działaniu zabiegów użyźniających glebę. Nic bardziej mylnego!
Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe. Jak co roku ARiMR przestrzega ile złego ten proceder przynosi i apeluje o zaprzestanie wiosennego wypalania suchych traw.
Za wypalanie traw można trafić do więzienia, nawet na 10 lat. więcej

 
2016-04-06 Porządkowanie ulic w Grabinach-Zameczku

herb_100x100

Gmina Suchy Dąb informuje, że od dnia 25 kwietnia 2016 zostanie przeprowadzone porządkowanie ulic Gdańskiej, Jaśminowej, Bukowej, Rycerskiej, Akacjowej, Jaśminowej, Klonowej, Lipowej i Kasztanowej w Grabinach-Zameczku.
Działania te spowodowane są licznymi skargami mieszkańców dotyczącymi przejezdności ulic.
Ponadto informujemy, że w przypadku ustalenia osób odpowiedzialnych za zanieczyszczanie pasa drogowego będą kierowane do policji wnioski o ukaranie.

 
2016-03-24 Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry na terenie województwa pomorskiego
godlo

Szkody wyrządzone przez bobry nie są szacowane w okresie zimowym przy występującej pokrywie śnieżnej, a dopiero po jej ustąpieniu.
Ustalenie okoliczności powstania szkody, jej wielkości oraz szacowanie rozmiaru poniesionych strat dokonywane jest przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – w obecności poszkodowanego lub upoważnionej przez niego osoby.
więcej
Do pobrania:
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
Zasady szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry na terenie województwa pomorskiego

 

 
2016-03-18 Rolnicy, którzy chcą otrzymać płatności obszarowe za 2016 r. do gruntów dzierżawionych z ANR muszą posiadać od nich tytuł prawny (31.08.2016)
arimr

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że  od roku 2016 płatności bezpośrednie, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020), płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) i płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013) do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (należących do Agencji Nieruchomości Rolnych) przysługują tylko tym rolnikom, którzy na dzień 31 maja w roku złożenia wniosku, posiadają tytuł prawny do tych działek.

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r. do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zobowiązany jest złożyć, w terminie do 31 sierpnia 2016 r. oświadczenie, w którym wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny. Formularz oświadczenia można pobrać z portalu internetowego ARiMR (otwórz) lub w każdym biurze powiatowym ARiMR. W tym roku takie oświadczenie należy złożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r.

 
2016-03-15 Gmina Suchy Dąb w liczbach
Polska w liczbach

Demografia, rynek pracy i edukacja przedstawione w ciekawej i czytelnej formie. Zobacz wykresy, zestawienia i porównania dla gminy Suchy Dąb. Liczba i wiek mieszkańców gminy Suchy Dąb. Statystyki małżeństw i rozwodów na przestrzeni lat...więcej

 

 
2016-03-10 Przebudowa DK 91 w Pruszczu Gdańskim - zmiana organizacji ruchu
powiat gdanski

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o planowanym rozpoczęciu robót drogowych związanych z przebudową skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Raciborskiego wraz z remontem obiektu mostowego. Zaplanowane prace wiążą się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu drogowym na terenie Pruszcza Gdańskiego.
W dniu 15.03.2016 r. około godziny 18-tej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (zgodnie z załączonym schematem), zakładająca całkowite zamknięcie ul. Raciborskiego w obrębie mostu oraz ruch jednokierunkowy ulicą Grunwaldzką w kierunku Gdańsk-Tczew. Ruch z kierunku Tczew-Gdańsk poprowadzony zostanie ul. Krótką. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30.09.2016.

Do pobrania: Schemat tymczasowej organizacji

 
2016-03-09 Weź udział w akcji STOP ABSURDOM ŚMIECIOWYM!
SAS

Nie ulega wątpliwości, że czystość i porządek w naszych otoczeniu są wartościami ze wszech miar pożądanymi. W sposób szczególny przypomina o tym odbywająca się rokrocznie we wrześniu, międzynarodowa kampania „Sprzątanie świata”. W akcji tej wyraża się w sposób czynny uznanie czystości i porządku za dobro wspólne, które winno być obiektem naszej wspólnej troski i wspólnego zaangażowania. więcej

 
2016-03-07 Uwaga na fałszywe e-maile o windykacji należności z tytułu podatków
MinF

Ministerstwo Finansów ostrzega przed e-mailami informującymi o „zadłużeniu w Departamencie Podatku", podpisanymi imieniem i nazwiskiem Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów. więcej

 
2016-03-07 Aktualizacja: Informacja w sprawie przeprowadzonej w 2015 roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Suchy Dąb (25.03.2016)
herb_100x100

W dniu 25 lutego 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (poz. 753) opublikowane zostało ogłoszenie Starosty Gdańskiego o zmodernizowaniu operatu ewidencyjnego gminy Suchy Dąb, w zakresie działek i budynków.
Przypominamy, że każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali, ujawnione w operacie opisowo kartograficznym może w terminie 30 dni, od dnia ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego, zgłosić zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Gdański rozstrzyga w drodze decyzji. Zarzuty do danych zawartych w w/w operacie wniesione po terminie ustawowym traktuje się jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Do pobrania: ogłoszenie Starosty Gdańskiego (DZ. URZ. WOJ. 2016.753)

                      wzór pisma do Starosty Gdańskiego

 
2016-03-07 SUCHY DĄB 2020 PLUS - Strategia Rozwoju
herb_100x100

Szanowni Państwo, oddaję w Państwa ręce dokument o charakterze strategicznym. Jego celem jest spojrzenie na gminę pod kątem możliwych kierunków rozwoju. Dokument nie jest powieleniem studium uwarunkowań, ani zbiorem Lokalnych Planów Odnowy Miejscowości. Nie stanowi też zbioru konkretnych projektów, ponieważ ich realizacja uzależniona może być od szeregu czynników.
Dokument, który będą Państwo czytać, definiuje przestrzenie, w których musimy podjąć wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej Gminy. Pokazuje trzy najważniejsze kierunki rozwoju.
Zachęcam do lektury i wspólnego działania.

Do pobrania: SUCHY DĄB 2020 PLUS - Strategia Rozwoju

 
2016-03-03 Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli (dot. również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca  w przedszkolach.

Do pobrania
:

Zasady rekrutacji
Załącznik nr 1 Deklaracja dot. kontynuowania wychowania przedszkolnego
Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 
2016-03-01 Jest już dostępny nowy, nieoprocentowany kredyt dla producentów rolnych
arimr

Rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok mogą starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Kredyty takie dostępne są, na razie, w trzech bankach współpracujących z ARiMR. Są to:

1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.;
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze),
3. SGB-Bank S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze).

Agencja oczekuje, że pozostałe cztery banki: Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.; Raiffeisen Bank Polska S.A.; Bank Zachodni WBK S.A. i Pekao S.A. wkrótce podpiszą stosowne aneksy oferujące rolnikom taki kredyt. więcej

 
2016-02-26 Kredyty „klęskowe” – finansowe wsparcie dla poszkodowanych w wyniku  wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
arimr

W związku z pojawiającym się problemem szkód w gospodarstwach rolnych powstałych wskutek ujemnych skutków przezimowania i ich szacowania przez komisje powoływane przez wojewodów informujemy, że na chwilę obecną jedyna pomoc w tej sytuacji realizowana przez ARiMR za pośrednictwem banków to dopłaty do oprocentowania tzw. kredytów „klęskowych”
Informacje szczegółowe znajdą Państwo pod tym linkiem: Kredyty „klęskowe” – finansowe wsparcie dla poszkodowanych w wyniku  wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
Więcej informacji pod linkiem: Kredyty preferencyjne od 2015 r.
Do pobrania: Druk zgłoszenia szkody

 
2016-02-26 Wizualizacja nowej siedziby pogotowia i PCPR w Pruszczu Gdańskim
pcpr_i_pogotowie

Znamy pierwsze wizualizacje nowej siedziby pogotowia i PCPR w Pruszczu Gdańskim. - Do końca kwietnia gotowa będzie dokumentacja projektowa. Chcielibyśmy jeszcze w maju rozpisać przetarg – mówi Wicestarosta Marian Cichon. - Mamy nadzieję, że pierwsze ekipy wykonawcze pojawią się na placu budowy już w maj. więcej

 
2016-02-22 Zmiany w umowach terminowych
praca

22 lutego wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Umowy o pracę na czas określony będą mogły być zawierane z pracownikami co do zasady na okres do 33 miesięcy (plus maksymalnie 3-miesiące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas próbny). Po upływie tego czasu umowy między tym samym pracodawcą i pracownikiem będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony. więcej

 

 
2016-02-12 Jak nie dać się oszukać w Internecie
security

Jak korzystać z Internetu, aby nie stać się ofiarą przestępstwa? Co znaczą słowa „phishing” i „pharming”? 9 lutego po raz dwunasty obchodzony jest DBI, czyli „Dzień Bezpiecznego Internetu”. W tym roku odbywa się pod hasłem: „Lepszy internet zależy od Ciebie”.
Internet to nie tylko źródło ciekawych informacji czy sposób na załatwienie ważnych spraw, ale także – niestety – potencjalna pułapka, gdyż nieznajomość metod stosowanych przez internetowych przestępców może narazić użytkownika sieci na utratę danych lub pieniędzy. W tym roku po raz dwunasty obchodzimy w Polsce „Dzień bezpiecznego Internetu”.
więcej

 
2016-02-05 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - zmiana godzin otwarcia
herb_100x100

ZUOS Sp. zo.o. w Tczewie, przeprowadził modyfikację organizacji ruchu i przyjęcia odpadów w PSZOK w celu usprawnienia funkcjonowania punktu i ułatwienia wyładunku odpadów. Został wydłużony czas otwarcia punktu: od pon. do pt. godz. 8:00-18:00 oraz soboty 6:00-14:00. Dla uzyskania lepszej efektywności i zadowolenia mieszkańców z zakresu selektywnej zbiórki odpadów zostało zrobione zadaszenie nad wszystkimi kontenerami. Wszystkie działania które zostały wprowadzone przez ZUOS Sp. z o. o. w działaniu punktu oparte zostały po weryfikacji uwag mieszkańców oraz Gminy Suchy Dąb.

 
2016-02-04 Projekt Statutu Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Doraźna Komisja Statutowa Rady Gminy Suchy Dąb powołana uchwałą Nr 0007.IV.32.2015 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Suchy Dąb w składzie:
Przewodniczący Komisji – Przemysław Dymarkowski
                   Członkowie: Anna Marcinkowska
                                     Jolanta Dombrowska
                                     Henryka Król
                                     Jerzy Góralski
informuje o wyłożeniu do wglądu mieszkańców projektu Statutu Gminy Suchy Dąb.
Projekt Statutu można pobrać tutaj

 
2016-01-29 Wspieramy lokalnych mistrzów sportu!
damnasport

Sport jest twoja pasją, ale brakuje ci pieniędzy na sprzęt sportowy lub wyjazd na zawody? Zgłoś swój projekt na DamNaSport.pl i zbierz pieniądze na rozwój kariery sportowej!
Niemal w każdej polskiej miejscowości spotkać można sportowców z pasją, którzy wykazują się dużą determinacją i odwagą w dążeniu do celu. Ich postawa, pełna wytrwałości i motywacji, może być inspiracją dla wielu. Na DamNaSport.pl pomagamy im pokonywać trudności finansowe i spełniać sportowe marzenia.
Czym jest DamNaSport.pl?
To platforma crowdfundingowa*, poprzez którą młodzi, zdolni sportowcy mogą zorganizować internetową zbiórkę pieniędzy na cele związane z rozwojem ich kariery sportowej – np. na zakup sprzętu sportowego, czy wyjazd na zawody. więcej

 
2016-01-29 Bezpłatne powiadomienia SMSem z gminy
herb_100x100

Chcesz bezpłatnie otrzymywać ważne informacje z Gminy Suchy Dąb bezpośrednio na swój telefon?
Kliknij tutaj oraz wypełnij wymagane pola, aby dołączyć do systemu powiadamiania SMS.

więcej(Liczba zarejestrowanych numerów: 401, stan na dzień 2016-02-01)

 
2016-01-15 Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. (25.06.2016)
arr

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

  • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
  • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
  • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
  • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty. więcej
 
2016-01-11 Wykaz uwag 
herb_100x100

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Dąb wraz z propozycją rozstrzygnięćwięcej

 
2015-12-31 Fundusz Sołecki - wykonanie w 2015 r. i plan na 2016 r. 
herb_100x100

Fundusz Sołecki - wykonanie w 2015 r.więcej

Fundusz Sołecki - plan na 2016 r.więcej

 
2015-12-31 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
herb_100x100

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) Gmina Suchy Dąb ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich.

1. Nazwa i adres organizatora
Urząd Gminy w Suchym Dębie
ul. Gdańska 17
83-022 Suchy Dąb
2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.
Organizator przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 22 ust. 1 pkt. 1 w związku z  art. 19. ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).
3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.
Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej obejmującej Gminę Suchy Dąb, dla której Gmina Suchy Dąb jest organizatorem.
4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej, niż na jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
5. Zmiana informacji.
Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.więcej

 
2015-12-30 Nieodpłatna pomoc prawna
herb_100x100

Podpisane zostało trójstronne porozumienie między Powiatem Gdańskim, Okręgową Radą Adwokacką w Gdańsku oraz Okręgową Radą Izby Radców Prawnych w Gdańsku dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Na podstawie ww. porozumienia, na terenie Gminy Suchy Dąb, świadczona będzie nieodpłatnie pomoc prawna (od stycznia 2016 r.) w lokalizacji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
ul. Gdańska 17A
            środa od 8:00-12:00, czwartek od 11:30-15:30
więcej

 
2015-12-21 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
herb_100x100

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.więcej

 
2015-12-21 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2015 r. Rada Gminy Suchy Dąb podjęła nową uchwałę Nr 0007.XIII.90.2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki  opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Suchy Dąb oraz uchwałę NR 0007.XIII.91.2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  na terenie gminy Suchy Dąb.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych są następujące:
a) miesięczna stawka opłaty jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny w wysokości:
- 46,50 zł. od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 77,50 złotych od jednego gospodarstwa domowego składającego się z więcej niż 1 (jednej) osoby.
b) miesięczna stawka opłaty jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości:
- 20,70 zł. od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 41,50 złotych od jednego gospodarstwa domowego składającego się z więcej niż 1 (jednej) osoby.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych za jednorazowe odebranie odpadów z pojemników:

pojemność

pojemnika

(w litrach)

Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny

(w zł)

Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny

(w zł)

110/120

32,20

19,00

240

61,50

36,20

1100

233,00

136,00

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi od 1 stycznia 2016 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać za dwa miesiące z góry.
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nową deklarację należy złożyć do urzędu gminy w przypadku np. zmiany sposobu segregacji (z nieselektywnych na selektywne).
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pobrania:
Harmonogram wywozu odpadów na 2016 rok
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zamieszkałe (2016)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - niezamieszkałe (2016)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - częściowo zamieszkałe (2016)

 
2015-12-17 Zmiana stawki za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.
ecol-unicon

Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie uchwał Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 listopada 2015 r. nr 0007.XIII.87.2015 i 0007.XIII.88.2015) ulega zmianie stawka za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb:

Cena za dostawę wody:
- cena brutto zł/m3 – 3,08 zł (z VATem)

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej:
- cena brutto zł/m3 – 7,56 zł (z VATem)

Cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie:
- cena brutto zł/m3 – 5,40 zł (z VATem)

 
2015-11-30 Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny?
KartaDuzejRodziny

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

 Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

 Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

 Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak  wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Do pobrania: Folderwięcej

 
2015-11-30 Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły (30.05.2016)
rzgw

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. więcej

 
2015-11-03 Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2016
powiat gdanski

Do pobrania: grafik dyżurów

 
2015-10-20 Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym
MinF

Informuję, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. więcej

 
2015-10-13 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
herb_100x100

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami. więcej
 
2015-10-01 Ruszyła rekrutacja na spotkania edukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie
plakat-pomoc-pokrzywdzonym

Spotkania edukacyjne, prowadzone na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez w ramach projektu „Wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” finansowanego ze środków norweskich i środków krajowych, będą odbywały się miastach wojewódzkich począwszy od października 2015 roku do lutego 2016 roku.
W ramach spotkań osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie nabędą wiedzę m.in. na temat przysługujących im praw, w tym możliwości odizolowania od sprawcy przemocy, oraz sposobów ochrony dziecka.
W trakcie spotkań osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać również z indywidulanej porady prawnej.
Spotkania dla uczestników są bezpłatne. W ramach spotkań uczestnicy otrzymają obiad oraz dodatkowy poczęstunek, materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca zapewnia również opiekę nad dziećmi uczestników spotkania w trakcie jego trwania.
więcej

 
2015-09-28 GOPS: Punkt konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że w Gminnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie, z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień.
Szczegółowe informacje na temat działalności Punktu Konsultacyjnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A, nr tel. 58 682 86 82

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska

 
2015-09-28 Dyżury pracownika PODR
podr

Dyżur pracownika Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w każdy poniedziałek w godz. 9:00-13:00. Pomoc w wypełnianiu wniosków odpłatna.

 
2015-09-17 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015
herb_100x100

Gmina Suchy Dąb przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2015. Program jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który zastąpił obowiązujący wcześniej program „Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności UE”(PEAD). Umowa została podpisana pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie a Bankiem Żywności w Tczewie. W ramach Programu najbardziej potrzebujący będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.więcej

 
2015-09-16 Informacja o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
wfosigw

Gmina Suchy Dąb informuje o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suchy Dąb
Koszt kwalifikowany zadania: 269 547,64 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: pożyczka – 134 770,00 zł oraz dotacja – 80 860,00 zł
Celem planowanego zadania jest ochrona atmosfery poprzez inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym do zmniejszenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym emisji CO2. Przedmiotem zadania jest kompleksowa termomodernizacja budynku. W wyniku realizacji projektu zużycie energii spadnie o 176,9 GJ/rok, a emisja CO2 zmniejszy się o ponad 13,5 Mg/rok
Zakres zadania: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie skosów na piętrze, docieplenie stropu poddasza, ocieplenie podłogi w sali narad, wymian drzwi(wiatrołapu) zewnętrznego.
Na potrzeby projektu nastąpiło przeszkolenie użytkowników odnośnie co do racjonalnego użytkowania ciepła i ciepłej wody użytkowej  (sposób wietrzenia pomieszczeń, sposób korzystania z zaworów termostatycznych, sposób korzystania z grzejników)
Termin realizacji:  maj-sierpień 2015
więcej

 
2015-08-12 Gazyfikacja Gminy Suchy Dąb
domar

Firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Siedzibą w Tatów 3, 76-039 Biesiekierz Informuje, że w związku z wygranym kontraktem na wykonanie sieci gazowej śr/c na terenie Gminy Suchy Dąb, przystępiła do prac związanych z realizacją założeń gazyfikacji Państwa Gminy.
Termin rozpoczęcia robót: lipiec 2015 r., natomiast zakończenie planowane na październik 2015 r.
W związku z dużym zakresem robót do wykonania i krótkim czasem na ukończenie, prosimy Państwa o wyrozumiałość i z góry przepraszamy za wszystkie utrudnienia.
W razie pytań podajemy osoby do kontaktu:
1. Kierownik budowy - mgr inż. Arkadiusz Siatkowski tel. 668328996
    (sprawy organizacyjne, informacje na temat zakresu i etapów robót itp.)
2. Kierownik robót - mgr inż. Marcin Hermanowicz tel. 664410797
    (sprawy związane z realizacją robót w terenie, koordynacja prac poszczególnych brygad)
3. Kierownik robót - mgr inż. Kazimierz Niedziałek tel. 664135672
    (sprawy związane z realizacją robót w terenie, koordynacja prac poszczególnych brygad).

 
2015-05-08 Na terenie Gminy Suchy Dąb rozpoczęto kontrole kradzieży wody i bezumownych zrzutów ścieków do kanalizacji sanitarnej
herb_100x100

Informujemy, że stwierdzone przypadki kradzieży są każdorazowo zgłaszane na policję i grożą ustawowymi karami w wysokości:
- za nielegalny pobór wody do 5 000,00 zł
- za nielegalny zrzut ścieków do 10 000,00 zł
oraz dodatkowo w razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.*
Informujemy, także że rozpoczęto już pierwsze postępowania w powyższych sprawach.
*Dz.U.2015.0.139 tj. - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 
2015-04-30 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb w roku 2014
herb_100x100

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399, 1593) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. więcej

 
2015-04-10 Gaz ziemny do ogrzewania to pieniądze dla Ciebie 2015
przylaczenie do gazu

1 marca ruszyła Akcja Promocyjna „Gaz ziemny do ogrzewania to pieniądze dla Ciebie 2015”. Akcja ma charakter ogólnopolski, skierowana jest do osób fizycznych, które zmieniły w 2015r źródło ogrzewania na  ogrzewanie gazem ziemnym. W zamian Klient otrzyma jednorazową nagrodę pieniężną w zależności od grupy taryfowej W2x – 300 zł; W3x – 500 zł. Bliższe informacje pod adresem http://oferta.pgnig.pl/zmien-ogrzewanie W razie pytań lub wątpliwości nasi konsultanci są do dyspozycji pod nr tel. 58 325 99 02; e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. więcej

 
2015-02-23 Informacja - Przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych
herb_100x100 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U.2012.764)  oraz nowelizacją z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 222 poz. 1321) ustawy z dnia  20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych wymagane jest zezwolenie kat. I wydawane przez Wójta Gminy Suchy Dąb. Informacja o sposobie ubiegania się o zezwolenie oraz wszystkie wyjaśnienia  w niniejszej sprawie można uzyskać pod nr tel. 58 682 86 85 wew. 40. Za brak zezwolenia wymierzana jest kara grzywny w wysokości 1500 zł za pojazd bez zezwolenia lub wypisu.wiecej
 
2015-02-19 Przyłączenie do gazu w Gminie Suchy Dąb
przylaczenie do gazu

PGNiG S.A. Oddział Detaliczny uprzejmie informuje, iż na terenie Gminy Suchy Dąb, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. realizuje projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich związane z budową dystrybucyjnej sieci gazowej oraz przyłączaniem odbiorców. Zakończenie inwestycji na terenie gminy planowane jest w 2015 roku. więcej

 
2014-06-23 GOPS: Karta Dużej Rodziny
KartaDuzejRodziny

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.2).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. więcej

 
2014-05-09 STOP PRZEMOCY! - w Gminie Suchy Dąb
stop przemocy

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje podmioty zobowiązane do podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”. W wyniku nowelizacji tej ustawy w 2010 r. do policjantów i pracowników socjalnych dołączeni zostali członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suchym Dębie, powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Suchy Dąb  Nr  96.2011 z  dnia 22 listopada 2011 r. ma służyć rozwiązywaniu problemów osób doświadczających przemocy a także motywować do zmiany postaw osoby stosujące przemoc, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych środków i rozwiązań prawnych. Główną ideą przyświecającą powołaniu  zespołu jest budowa i koordynacja sieci współpracy różnych instytucji publicznych, służb oraz podmiotów pozarządowych działających m.in. w obszarze pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia z których każda posiada możliwości reagowania w sytuacji wystąpienia zjawiska przemocy domowej.

W związku z powyższym Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno-edukacyjny pod hasłem „Lekarzu reaguj na przemoc”. Jest on adresowany do pracowników ochrony zdrowia i ma na celu wzmocnienie ich udziału w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. poprzez podnoszenie kompetencji dotyczących rozmowy z pacjentem doznającym przemocy, rozpoznawania przemocy, uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”.więcej

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny