Zebrania wiejskie

Zgodnie z Uchwałą Nr 0007.II.9.2024 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Suchy Dąb – zwołuję Zebranie Wiejskie w poszczególnych miejscowościach: 

Ostrowite 23.05.2024 (czwartek) godz. 18:00 w wiacie rekreacyjnej w Ostrowite,
Osice 24.05.2024 (piątek) godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Osicach,
Grabiny-Zameczek 04.06.2024 (wtorek) godz. 18:00 sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku,
Koźliny 06.06.2024 (czwartek) godz. 18:30 w świetlicy przy remizie w Koźlinach,
Steblewo 12.06.2024 (środa) godz. 18:30 w świetlicy wiejskiej w Steblewie,
Wróblewo 14.06.2024 (piątek) godz. 18:00 we Wróblówce,
Krzywe Koło 17.06.2024 (poniedziałek) godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole,
Suchy Dąb 18.06.2024 (wtorek) godz. 18:00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej.

Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
6. Wybór Sołtysa.
7. Ustalenie liczby Członków Rady Sołeckiej
8. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Sołeckiej.
9. Wybór Rady Sołeckiej. 
10.  Zakończenie Zebrania.  

Wójt Gminy Suchy Dąb
/-/ Monika Ficek

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać ważne informacje SMSem z Urzędy Gminy, najpierw zapoznaj się z regulaminem oraz klauzulą informacyjną, a następnie wypełnij poniższe pola.
Do pobrania:
- Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników „Powiadomienia SMS”
- Klauzula informacyjna dotycząca powiadomień SMS
wpisz bez spacji i myślników