Wybory Samorządowe 2014

Datę wyborów  wyznacza się na niedzielę 16 listopada 2014 r. - II tura 30 listopada 2014 r.

Więcej informacji na stronie http://pkw.gov.pl/

WIZUALIZACJA WYBORÓW: http://wybory2014.pkw.gov.pl

wybory samorzadowe 2014 II tura

Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
1376
2   Link   Ustawowe terminy czynności wyborczych
1376
3   Link   Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
1299
4   Link   Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach
1118
5   Link   Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2014 r.
o miejscach, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
1226
6   Link   Zarządzenie Nr OB.0050.323.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
1115
7   Link   Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Suchy Dąb w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
1288
8   Link   Zarządzenie Nr OB.0050.328.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Suchy Dąb Nr 153/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za okazjonalny najem gruntów, lokali użytkowych i wyposażenia stanowiących własność Gminy Suchy Dąb
1094
9   Link   Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
1173
10   Link   Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej
Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku zgodnie z art.178 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – zwołuję na dzień 23 września 2014 roku (wtorek) na godz.14.30 - pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie powołanej Postanowieniem Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r.
1363
11   Link   Uchwała nr 1.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
1182
12   Link   Uchwała nr 2.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
1169
13   Link   Uchwała nr 3.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
3019
14   Link   Uchwała nr 4.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
1200
15   Link   KOMUNIKAT (I) GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suchym Dębie z dnia 23 września 2014 roku
w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Suchy Dąb i kandydatów na Wójta Gminy Suchy Dąb
1472
16   Link   KOMUNIKAT (II) GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suchym Dębie z dnia 23 września 2014 roku
1251
17   Link   Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 6 października 2014 r.
w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
1206
18   Link   WIZUALIZACJA Wyborów Samorządowych 2014
lista kandydatów na Radnych i Wójta w Gminie Suchy Dąb
1502
19   Link   KOMUNIKAT (III) GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suchym Dębie z dnia 17 października 2014 roku.
1302
20   Link   KOMUNIKAT (IV) GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suchym Dębie z dnia 21 października 2014 roku
o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
1135
21   Link   Uchwała nr 5.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Suchy Dąb dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
1273
22   Link   KOMUNIKATY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
1399
23   Link   Uchwała nr 6.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Suchy Dąb w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
1181
24   Link   KOMUNIKAT (V) GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suchym Dębie z dnia 21 października 2014 roku
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy Suchy Dąb w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
1124
25   Link   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suchym Dębie z dnia 22 października 2014 roku
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Suchy Dąb w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
1206
26   Link   INFORMACJA dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Suchy Dąb
w sprawie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych
1151
27   Link   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suchym Dębie z dnia 23 października 2014 roku
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Suchy Dąb w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
1157
28   Link   Orange Polska S.A informuje, że nie wyraża zgody na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych
tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych
1085
29   Link   Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Suchy Dąb
1113
30   Link   Uchwała nr 7.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie ustalenia treści kart do głosowania dla każdego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
1499
31   Link   Uchwała nr 8.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie ustalenia treści kart do głosowania w wyborach Wójta Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
1505
32   Link   Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej oraz zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej
1203
33   Link   Uchwała nr 9.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
1163
34   Link   INFORMACJA dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Suchy Dąb z dnia 31 października 2014 roku
w sprawie szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 6 listopada 2014 roku
1085
35   Link   Uchwała nr 10.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Krzywym Kole
1157
36   Link   WYSZUKIWARKA OBWODÓW GŁOSOWANIA ZE WSKAZANIEM KANDYDATÓW
1410
37   Link   Uchwała nr 11.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
1214
38   Link   Transport wyborców w dniu wyborów do lokali wyborczych (16.11.2014)
W związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r., Urząd Gminy w Suchym Dębie zorganizował kurs autobusu w celu dowozu mieszkańców do lokali wyborczych.
1064
39   Link   Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji w Gdańsku z dnia 14 listopada 2014 roku
1078
40   Link   Frekwencja na godzinę 12:00 w powiecie gdańskim
1362
41   Link   Frekwencja na godzinę 17:30 w powiecie gdańskim
1830
42   Link   WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
1330
43   Link   Uchwała nr 12.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 18 listopada 2014 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach wójta gminy w dniu 30 listopada 2014 roku
1194
44   Link   Uchwała nr 13.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 19 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia treści karty do głosowania w ponownych wyborach Wójta Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 roku
1172
45   Link   INFORMACJA dla Członków Gminnej Komisji Wyborczej i Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Suchy Dąb z dnia 19 listopada 2014 roku
spotkanie Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 26 listopada 2014 roku (środa) o godz. 16.00 w sali obrad tut. Urzędu
1027
46   Link   Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie obwodów głosowania w ponownych wyborach Wójta Gminy Suchy Dąb w dniu 30 listopada 2014 roku
1066
47   Link   Zaświadczenie dla męża zaufania
Wzór zaświadczenia dla męża zaufania stanowi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 701).
1138
48   Link   Transport wyborców w dniu ponownych wyborów do lokali wyborczych (30.11.2014)
1033
49   Link   Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Ponowne głosowanie w dniu 30 listopada 2014 roku na Wójta Gminy Suchy Dąb przeprowadza i ustala jego wyniki w obwodzie ta sama obwodowa komisja wyborcza, która przeprowadziła głosowanie w dniu 16 listopada 2014 roku
1186
50   Link   Postanowienie Nr 20/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin (miast) objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Gdańsku
1084
51   Link   Frekwencja w gminie Suchy Dąb w ponownych wyborach, godz. 12:00, 17:30 i 21:00
1110
52   Link   WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH II TURA
1174

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny