Zawiadomienie o wyborze oferty - Wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Gminy Suchy Dąb Drukuj Email
piątek, 04 lutego 2011 13:06

AR.ZP-341/MM/1/2011

Suchy Dąb, dnia 04.02.2011 r.


Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia  w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Gminy Suchy Dąb została wybrana oferta  Nr 2 – Sklep Spożywczo – Przemysłowy Katarzyna Wieczerzak,  83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 31, kryterium - cena 100 %, łączna punktacja - 100 pkt. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jest ważna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.


Porównanie złożonych ofert:


W postępowaniu złożone zostały dwie oferty:


Oferta 1 - Roboty Ziemne Wodociągowo – Kanałowe, Transport Utrzymanie Dróg Lucjan Skobieś, 83-022  Koźliny 118

Liczba uzyskanych punktów – C = 87,50


Oferta 2 – Sklep Spożywczo – Przemysłowy Katarzyna Wieczerzak,  83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 31
Liczba uzyskanych punktów – C =100,00

 

Wykonawcy wykluczeni – z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

Oferty odrzucone – z postępowania nie odrzucono żadnego wykonawcy

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny