Zawiadomienia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Data Odsłony
1 Informacja z otwarcia ofert - Roboty budowlane - Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach (ZP.271.7.2017) czwartek, 20 lipca 2017 8
2 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie instruktorów oraz asystentów instruktorów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje matematyczno – przyrodnicze w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.11.2017) piątek, 14 lipca 2017 20
3 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie nauczycieli oraz pomocy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z rytmiki i muzyki w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.10.2017) piątek, 14 lipca 2017 16
4 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie nauczycieli oraz pomocy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć komputerowych w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.9.2017) piątek, 14 lipca 2017 10
5 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie nauczycieli języka angielskiego oraz pomocy nauczycieli do przeprowadzenia multimedialnych kursów języka angielskiego w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.8.2017) piątek, 14 lipca 2017 7
6 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.6.2017) piątek, 14 lipca 2017 12
7 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Zatrudnienie nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.5.2017) czwartek, 13 lipca 2017 17
8 Unieważnienie postępowania - Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach (ZP.271.4.2017) wtorek, 04 lipca 2017 12
9 Informacja z otwarcia ofert - Roboty budowlane - Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach (ZP.271.4.2017) wtorek, 04 lipca 2017 12
10 Unieważnienie postępowania - Wykonanie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych pomieszczeń w Zespole Szkół w Suchym Dębie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku oraz Szkole Podstawowej w Koźlinach (ZP.271.3.2017) wtorek, 04 lipca 2017 13
11 Unieważnienie postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 155/3 w Suchym Dębie środa, 14 czerwca 2017 30
12 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Wyłonienie kadry zarządzającej projektem pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.2.2017) środa, 31 maja 2017 44
13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi - Wyłonienie kadry zarządzającej projektem pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.2.2017) piątek, 19 maja 2017 52
14 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Wyłonienie kadry zarządzającej projektem pn. „Uniwersytet przedszkolaka” (ZP.271.2.2017) wtorek, 02 maja 2017 644
15 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (ZP.PN.271.1.2017) wtorek, 21 marca 2017 91
16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (ZP.PN.271.1.2017) poniedziałek, 13 marca 2017 91
17 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (ZP.PN.271.1.2017) poniedziałek, 06 lutego 2017 158
18 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny-Zameczek wtorek, 06 grudnia 2016 193
19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny-Zameczek piątek, 25 listopada 2016 387
20 Informacja z otwarcia ofert - - Roboty budowlane - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny-Zameczek poniedziałek, 14 listopada 2016 193
21 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach RPO dla Woj. Pom. na lata 2014-2020 wtorek, 16 sierpnia 2016 585
22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb wtorek, 09 sierpnia 2016 685
23 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ciągu ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb wtorek, 28 czerwca 2016 778
24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ciągu ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb poniedziałek, 13 czerwca 2016 810
25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - najem lokalu czwartek, 05 maja 2016 795
26 Lista oferentów zakwalifikowanych do części niejawnej przetargu na najem lokalu środa, 13 kwietnia 2016 767
27 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb czwartek, 31 grudnia 2015 653
28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb czwartek, 05 listopada 2015 1105
29 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie wtorek, 31 marca 2015 1260
30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie piątek, 13 marca 2015 1217
31 Informacja o wyniku pisemnego przetargu ograniczonego - Koźliny poniedziałek, 29 grudnia 2014 1571
32 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w ramach programu naprawczego piątek, 24 października 2014 1369
33 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w ramach programu naprawczego środa, 15 października 2014 1260
34 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Zewnętrzna siłownia przystankiem zdrowia w Suchym Dębie poniedziałek, 10 marca 2014 1671
35 Zawiadomienie - Koncesja na usługi poniedziałek, 13 stycznia 2014 1492
36 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Nauczanie języka angielskiego - "Wiedza paszportem do przyszłości" poniedziałek, 16 grudnia 2013 1376
37 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb wtorek, 10 grudnia 2013 1699
38 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Nauczyciele „Wiedza paszportem do przyszłości” (2) czwartek, 28 listopada 2013 2432
39 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Nauczyciele „Wiedza paszportem do przyszłości” (2) wtorek, 19 listopada 2013 2515
40 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Nauczyciele „Wiedza paszportem do przyszłości” piątek, 15 listopada 2013 2966
41 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Nauczanie języka angielskiego - "Wiedza paszportem do przyszłości" czwartek, 14 listopada 2013 1534
42 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Nauczyciele „Wiedza paszportem do przyszłości” piątek, 08 listopada 2013 3038
43 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Pełnienie funkcji ASYSTENTA MERYTORYCZNEGO w projekcie pn. Wiedza paszportem do przyszłości środa, 30 października 2013 1523
44 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Pełnienie funkcji ZASTĘPCY KIEROWNIKA w projekcie pn. Wiedza paszportem do przyszłości środa, 30 października 2013 1430
45 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Pełnienie funkcji KIEROWNIKA PROJEKTU pn. Wiedza paszportem do przyszłości środa, 30 października 2013 1656
46 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - kredyt 700 000 zł piątek, 11 października 2013 1416
47 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty remontowo-budowlane zewnętrzne budynku położonego w miejscowości Krzywe Koło czwartek, 10 października 2013 1431
48 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - kredyt 700 000 zł środa, 02 października 2013 1403
49 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Remont budynku mieszkalnego położonego na działce nr 395 w Koźlinach wtorek, 01 października 2013 1297
50 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - transport autobusowy 2013-2014 wtorek, 20 sierpnia 2013 1494
51 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa przyłączy poniedziałek, 22 lipca 2013 1547
52 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Budowa przyłączy wtorek, 09 lipca 2013 1493
53 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb środa, 05 czerwca 2013 1612
54 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - kredyt 600 000 zł środa, 15 maja 2013 1554
55 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - kredyt 600 000 zł poniedziałek, 08 kwietnia 2013 1457
56 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Konserwacja ruin gotyckiego kościoła w Steblewie piątek, 29 marca 2013 1576
57 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Konserwacja ruin gotyckiego kościoła w Steblewie poniedziałek, 11 marca 2013 1511
58 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - kredyt 500 000 zł wtorek, 08 stycznia 2013 1540
59 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii 2013 wtorek, 08 stycznia 2013 1647
60 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - kredyt 500 000 zł piątek, 21 grudnia 2012 1464
61 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii 2013 czwartek, 20 grudnia 2012 1946
62 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - WNK czwartek, 04 października 2012 1564
63 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Modernizacja drogi transportu rolnego w Osicach czwartek, 04 października 2012 1624
64 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy - WNK czwartek, 20 września 2012 1690
65 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Kaplica Grabiny-Zameczek czwartek, 20 września 2012 1514
66 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Kaplica Grabiny-Zameczek wtorek, 11 września 2012 1648
67 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - transport autobusowy 2012-2013 wtorek, 14 sierpnia 2012 1652
68 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Kościół we Wróblewie wtorek, 17 lipca 2012 1790
69 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 poniedziałek, 09 lipca 2012 1630
70 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie izolacji oraz remont drewnianej konstrukcji ścian ryglowych chóru i stropu w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Wróblewie, gmina Suchy Dąb piątek, 06 lipca 2012 1334
71 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 czwartek, 21 czerwca 2012 1583
72 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii poniedziałek, 06 lutego 2012 1796
73 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii czwartek, 19 stycznia 2012 1945
74 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2) - Usługi - Mała Akademia dla uczniów klas I-III G-Z poniedziałek, 05 grudnia 2011 1828
75 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (2) - MA - Dostawa pomocy dydakt. G-Z czwartek, 01 grudnia 2011 1835
76 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2) - usługi - kredyt 1 100 000 zł środa, 30 listopada 2011 1657
77 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (2)- usługi - MA dla uczniów klas I-III G-Z wtorek, 29 listopada 2011 1775
78 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Mała Akademia dla uczniów klas I-III G-Z wtorek, 29 listopada 2011 1767
79 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt 1 100 000 zł środa, 23 listopada 2011 1872
80 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - MA - Dostawa pomocy dydakt. G-Z wtorek, 22 listopada 2011 1827
81 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (2) - dostawy - WNK - Dostawa pomocy dydaktycznych SD wtorek, 22 listopada 2011 1767
82 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Mała Akademia dla uczniów klas I-III G-Z piątek, 18 listopada 2011 1893
83 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - usługi - Mała Akademia dla uczniów klas I-III G-Z piątek, 18 listopada 2011 1658
84 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - kredyt 1 100 000 zł środa, 09 listopada 2011 1861
85 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dostawy - WNK - Dostawa pomocy dydaktycznych SD wtorek, 08 listopada 2011 1686
86 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - "WNK" zad. 10, 11, 13, 14, 19, 20 czwartek, 03 listopada 2011 1760
87 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - "Wiedza naszym kapitałem" (2) czwartek, 03 listopada 2011 1730
88 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Wiedza Naszym Kapitałem" (2) wtorek, 25 października 2011 1972
89 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - "Wiedza naszym kapitałem" poniedziałek, 24 października 2011 1743
90 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt 205.600 zł piątek, 21 października 2011 1783
91 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt 150.000 zł piątek, 21 października 2011 1781
92 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części dla zadania nr 26 - "Wiedza Naszym Kapitałem" środa, 19 października 2011 1685
93 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części dla zadania nr 36 - „Wiedza naszym kapitałem” środa, 12 października 2011 3116
94 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - "Wiedza naszym kapitałem" wtorek, 11 października 2011 2637
95 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - budowa infr. rekreacyjnej - Ostrowite środa, 05 października 2011 1900
96 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świetlica wiejska w Steblewie środa, 05 października 2011 1856
97 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świetlica wiejska w Krzywym Kole środa, 05 października 2011 1905
98 Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa infr. rekreacyjnej - Ostrowite czwartek, 15 września 2011 2009
99 Zawiadomienie o wyborze oferty - Świetlica wiejska w Steblewie czwartek, 15 września 2011 2073
100 Zawiadomienie o wyborze oferty - Świetlica wiejska w Krzywym Kole czwartek, 15 września 2011 2138
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»
Strona 1 z 2

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny