Formularze

Do prawidłowego wyświetlania formularzy używaj Adobe Reader
źródło: www.adobe.com

Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Dane o nieruchomościach ZN-1/A
2257
2   Link   Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
2013
3   Link   Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
2208
4   Link   Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B
1989
5   Link   Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B
1826
6   Link   Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
1875
7   Link   Deklaracja na podatek leśny DL-1
1999
8   Link   Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
2771
9   Link   Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
2681
10   Link   Załącznik do deklaracji DT-1/A
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
4390
11   Link   Deklaracja na podatek rolny DR-1
2262
12   Link   Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
1018
13   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - zamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których zamieszkują mieszkańcy
UWAGA:
do deklaracji należy dołączyć akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości
2230
14   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - niezamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
UWAGA:
1) w przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające ten stan.
2) w przypadku najmu lokalu najemca składający deklarację zobowiązany jest dołączyć umowę najmu oraz akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości zaświadczenie o prowadzonej działalności.
3) pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
2098
15   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - częściowo zamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
UWAGA:
do deklaracji należy dołączyć akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości
1862
16   Link   Informacja o realizacji obowiązku nauki
342
17   Link   Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
1973
18   Link   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
2471
19   Link   Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
2433
20   Link   Informacja o wyrobach zawierających azbest
207
21   Link   Oświadczenie majątkowe Radnego
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
1805
22   Link   Oświadczenie majątkowe wójta, z-cy wójta, sekretarza, skarbnika...
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
1830
23   Link   Oświadczenie o korzystaniu z wodociągu wiejskiego
1862
24   Link   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na czasowe zajęcie gruntu na cele ułożenia rurociągu
1772
25   Link   Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
376
26   Link   Wniosek na wycięcie drzew
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
2337
27   Link   Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
315
28   Link   Wniosek o oszacowanie szkód
131
29   Link   Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
2319
30   Link   Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
140
31   Link   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
1392
32   Link   Wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
480
33   Link   Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
844
34   Link   Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
1820
35   Link   Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)
2136
36   Link   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
392
37   Link   Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
771
38   Link   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu dotyczącego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1896
39   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia (ogólny)
1993
40   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia - rewitalizacja
97
41   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1950
42   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu dla obsługi komunikacyjnej działki/działek, usytuowanej/ych przy drodze gminnej
751
43   Link   Wniosek o wydanie pozwolenia na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 i 12t na drogę gminną
314
44   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu-zespołu ponadnormatywnego
1078
45   Link   Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu lokalowego Gminy Suchy Dąb
1645
46   Link   Wniosek o wypowiedzenie umowy na odbiór odpadów komunalnych
1043
47   Link   Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki
1362
48   Link   Wniosek o zajęcie pasa drogowego
1941
49   Link   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
3263
50   Link   Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze i wydrukować.
1406
51   Link   Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2264
52   Link   Zgłoszenie pobytu czasowego
2721
53   Link   Zgłoszenie pobytu stałego
2256
54   Link   Zgłoszenie szkody w uprawach
583
55   Link   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
2439
56   Link   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
2333
57   Link   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
17

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny