Formularze

Do prawidłowego wyświetlania formularzy używaj Adobe Reader
źródło: www.adobe.com

Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Dane o nieruchomościach ZN-1/A
2403
2   Link   Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
2156
3   Link   Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
2346
4   Link   Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B
2121
5   Link   Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B
1955
6   Link   Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
2004
7   Link   Deklaracja na podatek leśny DL-1
2137
8   Link   Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
2939
9   Link   Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
2826
10   Link   Załącznik do deklaracji DT-1/A
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
4548
11   Link   Deklaracja na podatek rolny DR-1
2416
12   Link   Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
1134
13   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - zamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których zamieszkują mieszkańcy
UWAGA:
do deklaracji należy dołączyć akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości
2375
14   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - niezamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
UWAGA:
1) w przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające ten stan.
2) w przypadku najmu lokalu najemca składający deklarację zobowiązany jest dołączyć umowę najmu oraz akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości zaświadczenie o prowadzonej działalności.
3) pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
2260
15   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - częściowo zamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
UWAGA:
do deklaracji należy dołączyć akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości
2018
16   Link   Informacja o realizacji obowiązku nauki
467
17   Link   Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
2110
18   Link   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
2612
19   Link   Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
2575
20   Link   Informacja o wyrobach zawierających azbest
364
21   Link   Oświadczenie majątkowe Radnego
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
1961
22   Link   Oświadczenie majątkowe wójta, z-cy wójta, sekretarza, skarbnika...
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
1965
23   Link   Oświadczenie o korzystaniu z wodociągu wiejskiego
1991
24   Link   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na czasowe zajęcie gruntu na cele ułożenia rurociągu
1904
25   Link   Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
505
26   Link   Wniosek na wycięcie drzew
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
2477
27   Link   Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
450
28   Link   Wniosek o oszacowanie szkód
452
29   Link   Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
2462
30   Link   Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
272
31   Link   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
1536
32   Link   Wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
615
33   Link   Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
982
34   Link   Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
1987
35   Link   Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)
2242
36   Link   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
530
37   Link   Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
914
38   Link   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu dotyczącego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2015
39   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia (ogólny)
2132
40   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia - rewitalizacja
214
41   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2063
42   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu dla obsługi komunikacyjnej działki/działek, usytuowanej/ych przy drodze gminnej
889
43   Link   Wniosek o wydanie pozwolenia na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 i 12t na drogę gminną
440
44   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
56
45   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu-zespołu ponadnormatywnego
1207
46   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
53
47   Link   Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu lokalowego Gminy Suchy Dąb
1801
48   Link   Wniosek o wypowiedzenie umowy na odbiór odpadów komunalnych
1183
49   Link   Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki
1487
50   Link   Wniosek o zajęcie pasa drogowego
2087
51   Link   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
4005
52   Link   Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze i wydrukować.
1554
53   Link   Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2400
54   Link   Zgłoszenie pobytu czasowego
2879
55   Link   Zgłoszenie pobytu stałego
2400
56   Link   Zgłoszenie szkody w uprawach
733
57   Link   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
2614
58   Link   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
2472
59   Link   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
171

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny