Formularze

Do prawidłowego wyświetlania formularzy używaj Adobe Reader
źródło: www.adobe.com

Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Dane o nieruchomościach ZN-1/A
2728
2   Link   Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
2478
3   Link   Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
2673
4   Link   Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B
2445
5   Link   Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B
2246
6   Link   Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
2302
7   Link   Deklaracja na podatek leśny DL-1
2443
8   Link   Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
3307
9   Link   Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
3184
10   Link   Załącznik do deklaracji DT-1/A
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
4888
11   Link   Deklaracja na podatek rolny DR-1
2747
12   Link   Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
1420
13   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - zamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których zamieszkują mieszkańcy
UWAGA:
do deklaracji należy dołączyć akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości
2699
14   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - niezamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
UWAGA:
1) w przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające ten stan.
2) w przypadku najmu lokalu najemca składający deklarację zobowiązany jest dołączyć umowę najmu oraz akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości zaświadczenie o prowadzonej działalności.
3) pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
2568
15   Link   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - częściowo zamieszkałe (2016)
Dotyczy nieruchomości w Gminie Suchy Dąb, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
UWAGA:
do deklaracji należy dołączyć akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości
2324
16   Link   Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
279
17   Link   Informacja o realizacji obowiązku nauki
763
18   Link   Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
2415
19   Link   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
2948
20   Link   Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
2918
21   Link   Informacja o wyrobach zawierających azbest
668
22   Link   Oświadczenie majątkowe Radnego
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
2288
23   Link   Oświadczenie majątkowe wójta, z-cy wójta, sekretarza, skarbnika...
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
2287
24   Link   Oświadczenie o korzystaniu z wodociągu wiejskiego
2284
25   Link   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na czasowe zajęcie gruntu na cele ułożenia rurociągu
2187
26   Link   Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
781
27   Link   Podanie o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
264
28   Link   Wniosek na wycięcie drzew
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze.
2787
29   Link   Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
744
30   Link   Wniosek o oszacowanie szkód
858
31   Link   Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
2759
32   Link   Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
582
33   Link   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
1846
34   Link   Wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
911
35   Link   Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
1285
36   Link   Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
2329
37   Link   Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)
2428
38   Link   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
855
39   Link   Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
1186
40   Link   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu dotyczącego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2298
41   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia (ogólny)
2436
42   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia - rewitalizacja
504
43   Link   Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2348
44   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu dla obsługi komunikacyjnej działki/działek, usytuowanej/ych przy drodze gminnej
1191
45   Link   Wniosek o wydanie pozwolenia na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 i 12t na drogę gminną
725
46   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
324
47   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu-zespołu ponadnormatywnego
1501
48   Link   Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
328
49   Link   Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu lokalowego Gminy Suchy Dąb
2114
50   Link   Wniosek o wypowiedzenie umowy na odbiór odpadów komunalnych
1493
51   Link   Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki
1778
52   Link   Wniosek o zajęcie pasa drogowego
2429
53   Link   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze. Aby wypełnić włącz makra.
4465
54   Link   Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola
Formularz aktywny - można wypełnić bezpośrednio na komputerze i wydrukować.
1852
55   Link   Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2720
56   Link   Zgłoszenie pobytu czasowego
3224
57   Link   Zgłoszenie pobytu stałego
2728
58   Link   Zgłoszenie szkody w uprawach
1042
59   Link   Zgłoszenie szkody wyrządzonej w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
31
60   Link   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
2961
61   Link   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
2790
62   Link   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
488

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny